ขอกู้ฉุกเฉิน
Posted: ผการัตน์ การดี Date: 2018-02-14 13:02:52
   
 

ไม่ทราบว่าได้รับเอกสารยื่นกู้ฉุกเฉินของนางสาวผการัตน์  การดี หมายเลขทะเบียน  030530 หรือยังคะ และจะได้รับการอนุมัติเงินกู้ไหมคะ  ขอบคุณค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-02-14 14:12:20
 
 
 

สมาชิก 030530 น.ส. ผการัตน์  การดี

->คำขอ ประเภท ฉฉ เลขที่คำขอ 61ฉฉ000177 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 
      > อื่น ๆ[ขาดหนังสือคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน]
      > อื่น ๆ[สมาชิกต้องส่งเอกสารตาามข้างต้นมาให้สหกรณ์ฯ]
      > อื่น ๆ[เจ้าหน้าที่ได้โทรประสานสมาชิกแล้ว แต่ไม่รับสาย วันที่ 6/2/61 เวลา 15.41 น.]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ