สอบถามเรื่องเงินปันผล
Posted: วศินี จู้เจ้ย Date: 2018-02-14 13:10:05
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-02-14 14:15:24
 
 
 

-สมาชิกยังไม่ส่งเอกสารขอรับเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2560 ให้สหกรณ์ฯ   ให้ทำการจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังสหกรณ์ฯ

-ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์นี้ http://www.dlasavingcoop.com/coop/data/DIVFORM20171002.pdf

-ตรวสอบรายละเอียดสมาชิกที่ได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 ได้ที่ลิงค์นี้ค่ http://www.dlasavingcoop.com/show.php?No=1522

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  092-3911540  / 02-2418250-1 ต่อ 111 เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ