คำกู้สามัญ
Posted: ประภาพันธ์ อาษาธง Date: 2018-02-14 14:00:21
   
 

ไม่ทราบว่าได้รับเอกสารคำขอกู้สามัยหรือยังคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-02-14 14:23:34
 
 
 

สมาชิก 031086 นาง ประภาพันธ์  อาษาธง
->คำขอรออนุมัติ ประเภท สม เลขที่คำขอ 61สม000153 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 
      > อื่น ๆ[รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (4,500)]

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ