การคิดเงินปันผล
Posted: ธนิการ์ แท่นศิลา Date: 2018-02-14 14:27:49
   
 

ขอสอบถามค่ะ ยอดหุ้นที่ใช้คิดเงินปันผลใช้ยอดสุทธิเดือนไหนคะ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ