เงินเฉลี่ยคืน
Posted: สุภาภรณ์ หวลสันเทียะ Date: 2018-02-14 22:46:13
   
 

ทำไมดิฉันไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนคะ จ่ายตรงทุกเดือนคะ 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-02-15 10:38:45
 
 
 

     เนื่องด้วยตามประวัติการชำระเงินของสมาชิกในรอบเรียกเก็บประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 สมาชิกได้โอนมาชำระ ในวันที่  3 เมษายน 2560  ซึ่งสหกรณ์ฯ กำหนดการชำระเงิน  ให้ชำระได้ไม่เกินวันที่  5  ของเดือนถัดไป  หากชำระหลังวันดังกล่าว  ถือว่าท่านค้างชำระ จึงทำให้มีประวัติค้างชำระดังกล่าวค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด 062-4342435 / 02-2418250-1 ต่อ 113  ค่ะ

การงดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ  http://www.dlasavingcoop.com/show.php?No=1518

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ