การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
Posted: เยาวเรศ ดีเหลือ Date: 2018-02-20 10:10:37
   
 

รบกวนสอบถามการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ต้องดำเนินการอย่างไรคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-02-20 10:35:20
 
 
 

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ http://www.dlasavingcoop.com/show.php?No=772

ให้จัดส่งเอกสารหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ พร้อมแนบสำเนาบัตร/สำเนาทะเ่บียนบ้าน ของผู้รับโอนประโยชน์ จัดส่งมายังสหกรณ์ฯ ค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ