ยังไม่ได้เงินปันผล
Posted: ปิยธิดา ศรีพะนา Date: 2018-02-20 10:24:14
   
 

รหัส 064394 ยังไม่ได้เงินปันผลเลยคะ เพราะอะไรคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-02-20 10:37:49
 
 
 

เนื่องจากสมาชิกยังไม่จัดส่งแบบขอรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน มายังสหกรณ์ฯค่ะ

ให้จัดส่งเอกสาร ขอรับเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2560 ทางไปรษณีย์ เข้ามายังสหกรณ์ฯ ค่ะ  

-ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์นี้ http://www.dlasavingcoop.com/coop/data/DIVFORM20171002.pdf

-ตรวสอบรายละเอียดสมาชิกที่ได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 ได้ที่ลิงค์นี้ค่ http://www.dlasavingcoop.com/show.php?No=1522

-เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ 083-9292739 / 02-2418250-1 ต่อ 401

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ