ผู้รับโอนผลประโยชน์
Posted: สีจันทร์ ตองติดรัมย์ Date: 2018-02-20 14:36:19
   
 

ส่งเอกสารผู้รับโอนผลประโยชน์ไปตั้งแต่ วันที่ 29 มกราคม 2561  เข้าไปตรวจสอบในระบบแล้วยังไม่มีการบันทึกข้อมูลค่ะ ไม่ทราบว่าทางสหกรณ์ได้รับหรือยังคะ 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-02-20 17:11:27
 
 
 

ได้รับเอกสารแล้วครับ อยู่ระหว่างดำเนินการครับ

(จนท.ประจำจังหวัด)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:สีจันทร์ ตองติดรัมย์  Date: 2019-11-01 09:28:45
 
 
 

เข้าไปตรวจสอบแล้ว ยังไม่มีรายชื่อผู้รับโอนผลประโยชน์เลยค่ะ 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ