การตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์
Posted: อรอุมา หิงประโคน Date: 2018-02-21 10:52:15
   
 

สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคะ  รหัสสมาชิก 021664  ได้ส่งเอกสารการแต่ตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ไปทางไปรษณีย์  เมื่อวันที่  23 เดือนมกราคม  2561  ไม่ทราบว่าได้รับเอกสารแล้วหรือยังคะ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ