การตั้งผู้รับผลประโยชน์
Posted: ปัทมาพร แก่นจัด Date: 2018-02-21 10:56:23
   
 

รหัส 014403  นางปัทมาพร  แก่นจัด  ได้ส่งหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ แล้ว ไม่ทราบว่าทางสหกรณ์  ได้รับ หรือยัง  รบกวนสอบถามค่ะ ช่วยตอบให้ทราบด้วยค่ะ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ