กู้ฉุกเฉิน
Posted: จันทร์ฉาย พูลสง่า Date: 2018-03-13 11:01:27
   
 

คำขอกู้ฉุกเฉิน  ผู้้บังคับบัญชา ให้ผู้อำนวยการกองเป็นคนลงนามได้  หรืือต้องเป็นนายกเท่านั้นคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-03-13 14:34:58
 
 
 

-ผู้บังคับบัญชาไม่ต่ำกว่าหัวหน้าฝ่าย หรือ ข้าราชการระดับเจ็ดหรือเทียบเท่า เว้นแต่สมาชิกผุ้กู้ดำรงต่ำแหน่งข้าราชการ ระดับหก หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ https://app.box.com/s/romuorl589am7fi8beod

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:จันทร์ฉาย พูลสง่า  Date: 2018-03-20 10:20:39
 
 
 

ขอบคุณมากค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ