ส่งแบบขอรับเงินปันผล
Posted: สุทัศน์ แวงหินกอง Date: 2018-03-13 14:07:44
   
 

ส่งแบบขอรับเงินปันผล มาแล้วแต่ยังมีชื่อในรายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ส่งแบบขอรับ ตรวจสอบด้วยครับ(เลขที่สมาชิก 022131)

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-03-14 10:20:20
 
 
 

เงินปันผล สหกรณ์ฯ ทำการโอนให้กับสมาชิกเรียบร้อยแล้วในวันที่ 13/03/61 ครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ