เอกสารกู้เงิน
Posted: วรวรรณ แพงป้อง Date: 2018-03-13 14:18:25
   
 

กรณีกู้สามัญ  จะต้องมีหนังสือนำส่ง จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือไม่  ถ้าใช้ ใช้แบบไหน

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-03-14 10:21:25
 
 
 

ต้องมีหนังสือนำส่งจากหน่วยงานค่ะ  โดยท่านสามารถทำบันทึกหนังสือออกจาหน่วยงานได้เลย

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ