กู้ฉุกเฉิน
Posted: ชิษณุชา ยอดแก้ว Date: 2018-04-10 13:52:45
   
 

ตามที่ส่งคำขอกู้เงินฉุกเฉิน อยากทราบว่าอนุมัติหรือไม่

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-04-11 09:26:38
 
 
 

สมาชิก 018262 นาย ชิษณุชา  ยอดแก้ว

->คำขอ ประเภท ฉฉ เลขที่คำขอ 61ฉฉ000546 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 
      > อื่น ๆ[เดือน ต.ค.60 สมาชิกมียอดค้างชำระ สมาชิกต้องชำระเงินตามยอดเรียกเก็บประจำเดือน อีก 2 งวด ติดต่อกัน จึงจะสามารถกู้เงินได้]
      > อื่น ๆ[เริ่มเดือน มี.ค. 61 เมื่อชำระครบแล้ว สมาชิกต้องส่งเอกสารคำขอกู้เงินมาให้สหกรณ์ฯ 

ใหม่]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ชิษณุชา ยอดแก้ว  Date: 2018-04-11 11:41:21
 
 
 

จนท.กรุณาตรวจสอบให้ดีด้วย สมาชิกไม่ได้ค้างชำระ แต่ผิดพลาดที่ฝ่ายการเงินส่งยอดชำระ ปัจจุบันก็จ่ายไปตามปกติ ไม่มียอดค้างชำระ ขอความกรุณาเช็ครายละเอียดสักหน่อย

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ