เงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: ธิติมา ล่องเซ่ง Date: 2018-04-11 12:44:10
   
 

ส่งเอกสารเพิ่มเติมไปแล้วคะ   ไม่ทราบพิจารณาอนุมัติวันไหนคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-04-17 08:51:54
 
 
 

เจ้าหน้าที่เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินยังไม่ได้รับเอกสารเพิ่มเติม ณ วันที่ 11 เมษายน 2561 ครับ

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ธิติมา ล่องเซ่ง  Date: 2018-04-17 09:26:49
 
 
 

ได้รับเอกสารเพิ่มเติมหรือยังคะ ส่งไปตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย ค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ