กู้สามัญ
Posted: สุรีรัตน์ แต้ฮะเฮง Date: 2018-04-11 15:31:14
   
 

ส่งเอกสารการกู้สามัญ อยากทราบว่าผลเป็นอย่างไร เอกสารครบถ้วนหรือะเปล่าคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-04-11 15:58:24
 
 
 

สมาชิก 048059 นาง สุรีรัตน์  แต้ฮะเฮง

->คำขอประเภท สม เลขที่คำขอ 61สม000381 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด]
      > อื่น ๆ[โทรหาสมาชิกไม่รับสาย 22-3-61]

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ