สอบถามเงินกู้ฉุกเฉินATM
Posted: นภา ฉาไธสง Date: 2018-04-11 17:43:18
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:อำนวย เกิดฉิม  Date: 2018-04-11 21:24:57
 
 
 

สอบถามส่งเอกสารเงินกู้ฉุกเฉิน ATM ไปไม่ทราบได้รับเอกสารแล้วยัง

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:Admin   Date: 2018-04-17 08:58:47
 
 
 

สมาชิก 017126 นาง นภา  ฉาไธสง

->คำขอ ประเภท ฉฉ เลขที่คำขอ 61ฉฉ000268 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 
      > อื่น ๆ[หนังสือคำขอกู้เงิน สมาชิกไม่ได้ใส่จำนวนวงเงินที่จะขอกู้]
      > อื่น ๆ[หนังสือคำขอกู้เงินขาดลายเซ็นต์ผู้กู้ ตรง ผู้กู้/รับเงิน]
      > อื่น ๆ[ขาดหนังสือคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน]
      > อื่น ๆ[สมาชิกต้องส่งเอกสารตาามข้างต้นที่สมบูรณ์และถูกต้องมาให้สหกรณ์ฯ ใหม่]
      > อื่น ๆ[เจ้าหน้าที่ได้โทรประสานสมาชิกแล้ว]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

...........................................................................

 

สมาชิก 020103 นาง อำนวย  เกิดฉิม

->คำขอ ประเภท ฉอ เลขที่คำขอ 61ฉอ000638 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 
      > มียอดค้างชำระ[ประจำเดือน 2/60 สมาชิกต้องทำประวัติการชำระเงินต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 งวด จึงจะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกฉินได้]
      > อื่น ๆ[เมื่อชำระประจำเดือน 2/62 แล้ว สมาชิกจึงจะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 

..................................................................................

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ