เงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: ธิติมา ล่องเซ่ง Date: 2018-04-17 09:28:54
   
 

ได้รับเอกสารเพิ่มเติมหรือยังคะ  ส่งไปตั้งแต่วันท่ี 10 เม.ยคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-04-17 13:33:16
 
 
 

สมาชิก 031579 นาง ธิติมา  ล่องเซ่ง

->คำขอ ประเภท ฉอ เลขที่คำขอ 61ฉอ000597 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 
      > อื่น ๆ[ได้รับเอกสารเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 17/4/61]
      > อื่น ๆ[สมาชิกไม่ได้ส่งเอกสาร ปรับค่าหุ้นรายเดือนจาก 500 เป็น 800 มาด้วย]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ