กู้ฉุกเฉิน
Posted: ระพีพรรณ ไชยพันธ์ Date: 2018-04-17 11:53:23
   
 

สอบถามเอกสารกู้ฉุกเฉินค่ะ สมาชิกเลขที่ 025442

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-04-17 14:20:39
 
 
 

สมาชิก 025442 นาง ระพีพรรณ  ไชยพันธ์

->คำขอ ประเภท ฉฉ เลขที่คำขอ 61ฉฉ000663 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[สมาชิกมียอดเงินเดือนคงเหลือน้อยกว่า 3,000 บาท เมื่อหักชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินแล้ว]
      > อื่น ๆ[เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด]
      > อื่น ๆ[เจ้าหน้าที่ได้โทรประสานสมาชิกแล้ว แต่ไม่รับสาย วันที่ 17/4/61 เวลา 13.39 น.]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ