เงินปันผล
Posted: สุทัศน์ น้อยนิด Date: 2018-05-10 13:44:54
   
  เงินปันผลปี2561ยังไม่ได้เลยครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:สุทัศน์ น้อยนิด  Date: 2018-05-10 13:51:54
 
 
  เงินปันผลผมยังไม่ได้เลยครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:Admin   Date: 2018-05-10 14:57:50
 
 
 

สหกรณ์ฯ ทำการโอนเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2560 ให้กับสมาชิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26/02/61 ค่ะ

ส่วนเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561 จ่ายในปี 2562 ค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ