กู้เงินฉุกเฉินระบบเอทีเอ็ม
Posted: สงกรานต์ ตรียะเวชกุล Date: 2018-05-10 14:43:42
   
 

อ่านในหลักเกณฑ์แล้วข้อ4ที่บอกว่าจะต้องชำระเงินกู้สามัญมาแล้ว12งวดติดต่อกันแต่ถ้าตอนนี้เราปิดเงินกู้สามัญแล้ว ถ้าชำระค่าหุ้นเกิน6งวดมีเงินเหลือหักเกินกว่า4000บาทจะยื่นกู้ได้ไหม ผ่อนกี่งวด ๆละเท่าไร และการกู้ทุกๆอย่างเช็คระบบบูโรไหม

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-05-11 14:45:15
 
 
 

-เดือนมกราคม 2561 สมาชิกชำระเงินไม่ครบตามใบแจ้งหนี้ประจำเดือน (ค้างค่าหุ้น) ต้องทำประวัติการชำระค่าหุ้นต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 งวด (ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2) เมื่อสมาชิกชำระประจำเดือน กรกฏาคม 2561 แล้ว จึงจะส่งคำขอกู้เงินให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้

-หลักเกณฑ์เงินกู้และเอกสารประกอบการกู้เงิน สมาชิกสามารถดูได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ http://www.dlasavingcoop.com/show.php?No=773  

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 

 

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ