สอบถามเงินกู้ฉุกเฉินนุมัติยังคะ่
Posted: วิภารัตน์ ตาทุม Date: 2018-05-10 15:14:00
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-05-11 09:28:29
 
 
 

สมาชิก 033272 นาง วิภารัตน์  ตาทุม

->คำขอประเภท ฉฉ เลขที่คำขอ 61ฉฉ000819 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[สมาชิกยื่นกู้เงินมา 30,000 บาท สามารถอนุมัติวงเงินกู้ได้ 10,000 บาท]
      > อื่น ๆ[เนื่องจากเงินเดือนคงเหลือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด]
      > อื่น ๆ[ขาดหนังสือแสดงรายรับ-รายจ่าย (สลิปเงินเดือน) เดือนล่าสุด (ที่ส่งมาเป็นของเดือน มี.ค.61)]
      > อื่น ๆ[สมาชิกต้องส่งเอกสารตามข้างต้นที่สมบูรณ์และถูกต้องมาให้สหกรณ์ฯ]
      > อื่น ๆ[เจ้าหน้าที่ได้โทรประสานสมาชิกแล้ว แต่ไม่รับสาย วันที่ 8/5/61 เวลา 13.52 น.]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ