โอนเงินทุนเรือนหุ้นวันไหนคะ
Posted: อรุณศรี พันธเสน Date: 2018-05-10 20:02:27
   
 

ไม่ทราบว่าทางสหกรณ์โอนเงินทุนเรือนหุ้นวันไหนคะ กรณีที่อนุมัติการลาออกแล้ว ได้มีกำหนดวันที่โอนเงินหรือยังคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-05-11 09:33:15
 
 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ   สหกรณ์ฯ จะดำเนินการโอนทุนเรือนหนุ้สะสมคืนให้แก่สมาชิก ตามบัญชีธนาคารที่สมาชิกแจ้งกับสหกรณ์ฯ ภายใน 15 วันทำการ  หลังมติที่ประชุมอนุมัติพ้นจากสมาชิกภาพ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:สมปอง จันทะเนตร  Date: 2018-05-11 15:41:22
 
 
 

ส่งหนังสือกู้หุ้นเมื่อวันที่ 8 พ.ค.61 ได้รับหรือยังค่ะ และจะเข้าประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติประมาณวันที่เท่าไรค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ