เงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: ชุลีวัลย์ สวัสดี Date: 2018-05-11 10:42:54
   
 

รบกวนสอบถามค่ะการกู้เงินฉุกเฉินดอกเบี้ยร้อยละเท่าไรค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-05-11 10:57:14
 
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ/ปี  7.50  ค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ