สอบถามเงินกู้ฉุกเฉินครับ
Posted: ชาญวิทย์ จันทรสมบัติ Date: 2018-05-15 22:02:27
   
 

สมาชิกรหัส 038098 อยากสอบถามว่าเอกสารที่ส่งไปได้รับรึยังครับ ถ้าได้รับเอกสารครบรึป่าว อนุมัติภายในกี่วันครับ ขอบคุณครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-05-16 09:10:21
 
 
 

สมาชิก 038098 นาย ชาญวิทย์  จันทรสมบัติ

->คำขอ ประเภท ฉอ เลขที่คำขอ 61ฉอ000828 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นให้เป็นปกติก่อน ยอดเรียกเก็บเดือน พ.ค.61 เป็นเงิน 6,210 บาท]
      > อื่น ๆ[เมื่อชำระเป็นยอดปกติแล้ว สมาชิกต้องทำประวัติการชำระเงินต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 งวด จึงจะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้]
      > อื่น ๆ[เมื่อครบกำหนดสมาชิกต้องส่งเอกสารคำขอกู้เงินให้สหกรณ์ฯ ใหม่]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ