สอบถามผลอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: ธัชกร อ่อนศรี Date: 2018-05-16 10:24:58
   
 

เอการมีผู้รับเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2561 ชื่อผู้รับ ชื่อภาคภูมิ  ตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-05-16 16:13:31
 
 
 

สมาชิก 061793 ส.อ. ธัชกร  อ่อนศรี

->คำขอ ประเภท ฉอ เลขที่คำขอ 61ฉอ000858 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[สมาชิกไม่ได้ระบุประเภทการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน]
      > อื่น ๆ[ต้องส่งเอกสารคำขอกู้เงินที่ถูกต้องให้สหกรณ์ฯ ใหม่]
      > อื่น ๆ[เจ้าหน้าที่โทรแจ้งสมาชิกแล้วเมื่อวันที่ 16/5/61 เวลา 15.42 น.]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ