เงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: จิราพัชร ปรักเจริญ Date: 2018-05-16 14:01:49
   
  ไม่ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารกู้เงินฉุกเฉิน หรือยังคะ เอกสารสมบูรณ์หรือไม่ อนุมัติหรือไม่คะ ขอบคุณคะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-05-16 16:14:47
 
 
 

สมาชิก 048576 น.ส. จิราพัชร  ปรักเจริญ

->คำขอประเภท ฉฉ เลขที่คำขอ 61ฉฉ000866 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[รับสุทธิเหลือ 3,770 บาท ไม่พอให้หักหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน]
      > อื่น ๆ[สมาชิกไม่สามารถกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ