การค้ำประกัน
Posted: วรวิทย์ ไพศาล Date: 2018-05-17 09:10:35
   
 

ขออนุญาตเรียนสอบถามเรื่องสิทธิการคำ้ประกันสมาชิกสหกรณ์กรมฯ

ว่ากระผมสามารถค้ำประกันสมาชิกอื่นได้หรือไม่  หรือสิทธิค้ำประกันไม่มีแล้ว

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:วรวิทย์ ไพศาล  Date: 2018-05-17 09:16:46
 
 
 

รหัสสมาชิก054163

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:Admin   Date: 2018-05-17 14:05:19
 
 
 

สามารถค้ำประกันได้ สิ้นเดือน ก.ค.61 ค่ะ

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ