สอบถามหุ้น
Posted: โสภณ แบ่งรัมย์ Date: 2018-05-17 09:13:24
   
 

อยากถามว่าขณะนี้มีหุ้นเท่าไหร่แล้วครับ ทำไมในใบเรียกเก็บเดือนพฤษภาคม 2561 พึ่งเป็นงวดที่ 82 ทั้งๆ ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2549

 

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ