การอนุมัติกู้สามัญ
Posted: อัญญ์ชิสา ใจแวน Date: 2018-05-17 15:18:30
   
 

ผลการพิจารณาที่ข้าพเจ้ายื่นกู้คือไม่ผ่านใช่หรือไม่คะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-05-18 09:14:00
 
 
 

สมาชิก 052187 น.ส. อัญญ์ชิสา  ใจแวน

->คำขอร ประเภท สม เลขที่คำขอ 61สม000610 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด ลดวงเงินแล้วยังไม่พอ]

      > อื่น ๆ[เอกสารไม่สมบูรณ์]

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ