ปรับโครงสร้างหนี้
Posted: วิลาวัลย์ โสรี Date: 2018-05-17 15:43:00
   
 

ดิฉันเป็นหนี้สหกรณ์ปัจจุบันประมาณ 460,000 บาท ส่งเดือนละ 8,400 ไม่รวมค่าหุ้น (ส่งมาแล้ว 51 งวด ไม่เคยมีประวัติเสีย)ได้ยื่นกู้ใหม่ก็ไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากภาระหนี้สินมาก อยากรีไฟแนน เพื่อจะได้ส่งน้อยลง กรณีประวัติไม่เคยเสียทำได้ไม๊ค่ะ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ