กู้หุ้น
Posted: ทองยวน ศรีใสไพร Date: 2018-06-13 10:53:39
   
 

ขอสอบถาม ดิฉันสามารถกู้หุ้นได้หรือไม่ หากกู้จะกู้ได้กี่บาทและส่งกี่ปี ขอบคุณคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-06-14 10:10:36
 
 
 

กู้ได้ 120,000 บาท  ส่งสูงสุดได้ 74 งวด งวดละ 2,050 บาท ยังไม่รวมหุ้นค่ะ

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ