ติดตามเอกสารลาออก
Posted: ศรีอนันต์ สีดางาม Date: 2018-06-13 13:18:55
   
 

สมาชิกเลขที่ 02808 ส่งเอกสารลาออกตั้งแต่ 22 พ.ค 61 และสหกรณ์ได้รับเอกสารแล้วตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 อยากติดตามสถานะการลาออกและการโอนคืนทุนเรือนหุ้นหลังหักชำระหนี้เงินกู้ค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-06-14 09:31:42
 
 
 

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว  รอนำเสนอเข้าที่ประชุมรอบประจำเดือนมิถุนายน 2561 ครับ (วันประชุมประชุมยังไม่ได้กำหนด)

(จนท.ประจำจังหวัด)

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ