กู้เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
Posted: นิตยา ชนะกุล Date: 2018-06-13 14:44:02
   
 

ดิฉันเงินเดือนรวมสุทธิ 25,500 บาท 

หักส่งธ.กรุงไทยเดือนละ 17,900 บาท

หักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งฯ เดือนละ 2,900 บาท

คงเหลือรับสุทธิ  2,700  บาท

ดิฉันต้องการกู้เงินสามัญ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อชำระหนี้ธ.กรุงไทย ซึ่งมียอดหนี้คงเหลืออยู่ 700,000 บาท ไม่ทราบว่าจะมีคุณสมบัติกู้ได้หรือไม่ ถ้าได้ใช้คนคำ้ประกันกี่คน เอกสารประกอบยื่นกู้เพิ่มเติมจากเงินกู้สามัญมีอะไรบ้างคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-06-14 10:09:12
 
 
 

ยังกู้เพื่อชำระหนี้อื่นไม่ได้ เนื่องจากทุนเรือนหุ้นไม่ถึง 10 % ของวงเงินที่ขอกู้ค่ะ

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ