หลังลาออก
Posted: มัทนิน กัณภัคศุภกุล Date: 2018-06-13 16:11:51
   
 

ไม่ทราบว่าทางสหกรณ์จะโอนเงินให้วันไหนค่ะ ทราบว่าประชุม ต้ังแต่วันที่ 1 มิย. ค่ะ  

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-06-14 09:15:26
 
 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ  โดยกรณีการคืนทุนเรือนหุ้นสะสม สหกรณ์ฯ จะดำเนินการโอนทุนเรือนหุ้นสะสมคืนให้แก่สมาชิก ตามบัญชีธนาคารที่สมาชิกแจ้งกับสหกรณ์ฯ ภายใน 15 วันทำการ หลังมติที่ประชุมอนุมัติพ้นจากสมาชิกภาพ ค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ