สอบถามกรณีส่งเอกสารเพิ่มเติมเงินกู้สามัญ
Posted: สุวณี ไชยไข Date: 2018-06-15 13:32:29
   
 

เรียนเจ้าหน้าที่สหกรณ์

  รบกวนขอถามกรณี  สมาชิกเลขที่  023192  ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมกู้เงินสามัญ  จำนวน  ๓  ฉบับ  ประกอบด้วย 

๑.  ขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน

๒.  สำเนาบัตรข้าราชการคนค้ำประกัน

๓.  หนังสือรับรองเงินเดือนคนค้ำ  เดือนพ.ค.

เรียบร้อยแล้ว  ไม่ทราบว่าได้รับเอกสารครบหรือไม่คะ 

ขอบคุณค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-06-18 10:59:25
 
 
 

ได้รับเอกสารเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วค่ะ

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ