ส่งเอกสารเพิ่มเติม
Posted: น้ำฝน จันทนป Date: 2018-06-16 12:21:18
   
 

สมาชิก 038372 ส่งเอกสารเรื่องกู้ฉุกเฉินเพิ่มเติมไปให้คุณเอก  เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.61 ได้รับยังคะ..และจะได้รับอนุมัติวงเงินวันไหนคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-06-18 11:22:59
 
 
 

สมาชิก 038372 น.ส. น้ำฝน  จันทนป

->คำขอรออนุมัติ ประเภท ฉอ เลขที่คำขอ 61ฉอ001066 : เอกสารเรียบร้อยแล้ว

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ