สวัสดิการเพื่อการคลอดบุตร
Posted: ศิราภรณ์ เจริญยุทธ Date: 2018-06-16 15:23:48
   
 

เอกสารหลักฐานการยื่นขอสวัสดิการเพื่อการคลอดบุตร

เอกสารหลักฐานของคู่สมรส

- กรณียังไม่ได้จดทะเบียนสมรส จำเป็นต้องใช้ สำเนาทะเบียนสมรส เพื่อขอสวัสดิการเพื่อการคลอดบุตรหรือไม่

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-06-19 10:03:21
 
 
 

กรณีไม่มีสำเนาทะเบียนสมรส (ไม่ได้จดทะเบียน) ใช้แค่เอกสารของคู่สมรส (ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน) ค่ะ

(งานสวัสดิการ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ