กู้ฉุกเฉิน ATM
Posted: ภัทรีดา ท้าวเมือง Date: 2018-06-17 07:20:07
   
 

รบกวนขอสอบถามผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินแบบ ATM ราย 058772 ค่ะ/ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-06-18 11:29:51
 
 
 

สมาชิก 058772 น.ส. ภัทรีดา  ท้าวเมือง
->คำขอ ประเภท ฉอ เลขที่คำขอ 61ฉอ001069 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 
      > อื่น ๆ[สลิปเงินเดือน ต้องเป็นตารางหักนำส่งหน้าฏีกา]
      > อื่น ๆ[ขาดทะเบียนบ้าน , คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน]
      > อื่น ๆ[ต้องปรับค่าหุ้นรายเดือนจาก 500 เป็น 800 บาท ตามระเบียบหุ้น]
      > อื่น ๆ[สมาชิกต้องส่งเอกสารข้างต้นที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้สหกรณ์ฯ ใหม่]
 

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ภัทรีดา ท้าวเมือง  Date: 2018-06-20 15:55:45
 
 
 

ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้วค่ะ  ส่วนเอกสารที่ขาดส่งนั้น ขณะนี้ได้จัดส่งเพิ่มเติมไปแล้วนะคะ  ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ประสานงานด้วยนะคะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ