สอบถามเอกสากู้สามัญ
Posted: ปานทิพย์ อำมะระ Date: 2018-06-18 07:39:08
   
 

ได้เอกสารกู้สามัญยังค่ะ เข้าประชุมพิจารณาทันเดือนมิถุนายนไหมค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-06-18 09:38:25
 
 
 

สมาชิก 062761 นาง ปานทิพย์  อำมะระ

->คำขอรออนุมัติ ประเภท สม เลขที่คำขอ 61สม000329 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[เงินคงเหลือไม่เป็นตามเกณฑ์]

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ