สอบถามผลขอกู้สามัญ
Posted: อธิศักดิ์ โชติมณี Date: 2018-06-18 10:00:38
   
 

ขอทราบผลขอกู้สามัญ เลขที่สมาชิก 026640 ครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-06-18 10:14:28
 
 
 

สมาชิก 026640 นาย อธิศักดิ์  โชติมณี

->คำขอ ประเภท สม เลขที่คำขอ 61สม000703 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และมีค้างชำระสินเชื่อธนาคาร]

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ