สอบถามเรื่องกู้ฉุกเฉิน
Posted: นฤทธิ์ กาเมือง Date: 2018-06-18 11:50:48
   
 

รบกวนสอบถามเรื่องกู้ฉุกเฉินครับ    เลขสมาชิก  047624  นายนฤทธิ์  กาเมือง  อบต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ  ส่งเอกสารคำขอกู้มาแล้ว เอกสารถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ครับ  

                                                   ขอบคุณครับ 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-06-18 13:52:08
 
 
 

สมาชิก 047624 นาย นฤทธิ์  กาเมือง

->คำขอ ประเภท ฉอ เลขที่คำขอ 61ฉอ001063 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[สมาชิกให้โอนบัญชีธนาคารกู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท]
      > อื่น ๆ[ไม่ได้เซ็นชื่อในช่อง ผู้กู้/รับเงิน]
      > อื่น ๆ[สมาชิกต้องส่งเอกสารข้างต้นที่ถูกต้องให้สหกรณ์ฯ ใหม่]
      > อื่น ๆ[เจ้าหน้าที่โทรประสานแต่สมาชิกไม่รับโทรศัพท์วันที่15/6/61 เวลา 10.24 น.]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ