ขอสอบถามเรื่องผลการยื่นเอกสารกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
Posted: ณัทกาญจน์ จันทรกูล Date: 2018-07-11 12:00:55
   
 

นางสาวณัทกาญจน์  จันทรกูล ทะเบียนสมาชิก 011007 ขอสอบถามว่าเอกสารที่ยื่นกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น มีข้อผิดพลาดใดบ้างหรือไม่คะ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ขอข้อแนะนำค่ะ ขอบคุณค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-07-11 14:53:48
 
 
 

สมาชิก 011007 น.ส. ณัทกาญจน์  จันทรกูล

->คำขอประเภท สม เลขที่คำขอ 61สม000805 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่สามารถกู้เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นได้]

      > อื่น ๆ[ติดต่อสมาชิกไม่ได้]

สอบถามเพิ่มเติม งานเงินกู้สามัญ 02-2418250-1 ต่อ 203-206

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ