ผู้รับโอนประโยชน์
Posted: จิรวัฒน์ ภัทรศิริโสภณ Date: 2018-07-11 13:28:57
   
 

กรณีที่เคยแจ้งผู้รับโอนประโยชน์ไปแล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่บันทึกชื่อในรายการผิดทำอย่างไรได้บ้างครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:วาณิชญา ชัยนาเคน  Date: 2018-07-11 13:48:51
 
 
 

นามสกุลของผู้รับโอนผลประโยชน์ผิดอยู่ค่ะ

" จันปลั่ง "  แก้ไขเป็น  "จับปลั่ง"  นะคะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:สุภาพร ผลรักษา  Date: 2018-07-11 14:25:15
 
 
 

นางสาวสุภาพร  ผลรักษา  เลขที่ทะเบียนสมาชิก  008170  ขอแจ้งรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ ทางไหนคะ  อยากแจ้งผู้รับผลประโยชน์ คือเด็กชายศุภกร  วิชัยวงค์  เป็นบุตรชายค่ะ

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:Admin   Date: 2018-07-11 14:58:30
 
 
 

ให้ท่านสมาชิกจัดส่งเอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับโอนประโยชน์มายังสหกรณ์ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ค่ะ  

แบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ http://www.dlasavingcoop.com/show.php?No=1633

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ