กู้ฉุกเฉินATM
Posted: บัวผัน แสนยาเจริญกุล Date: 2018-07-11 14:22:57
   
  สอบถามเอกสารผ่านไหมคะเงินจะได้วันไหนคะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-07-11 15:02:19
 
 
 

สมาชิก 057110 นาง บัวผัน  แสนยาเจริญกุล
->คำขอ ประเภท ฉอ เลขที่คำขอ 61ฉอ001169 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 
      > อื่น ๆ[รับสุทธิ 10,718 บาท เมื่อหักหุ้นและเงินกู้สามัญ 4,400 บาท เหลือ 6,318 บาท]
      > อื่น ๆ[เมื่อหักหนี้เงินกู้ฉุกเฉินใหม่แล้วเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กำหนด]
      > อื่น ๆ[สมาชิกไม่สามารถกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้]
      > อื่น ๆ[เจ้าหน้าที่โทรประสานแล้ว แต่ไม่รับสาย วันที่ 5/7/61 เวลา 14.33 น.]

(งานงินกู้ฉุกเฉิน)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:บัวผัน แสนยาเจริญกุล  Date: 2018-07-11 16:04:18
 
 
  เงินหักสหกรณ์กรมไปแล้วคะเหลือสุทธิเท่านี้คะ ส่งเอกสารไปใหม่แล้วได้รับหรือยังคะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ