แจ้งส่งเอกสารเพ่มเติมเงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: บัวผัน แสนยาเจริญกุล Date: 2018-07-11 16:14:31
   
  เนื่องจากสลิปเงินเดือนที่ส่งไปไม่ได้ระบุรายการหักเงินสหกรณ์กรม จึงขอส่งสลิปเงินเดือน รายการหักเงินในฎีกาส่งไปให้ใหม่นะคะ โดยเงินคงเหลือได้หักของสหกรณ์ของกรมไปแลวคะ. ช่วยเช็คให้ใหม่ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-07-13 07:25:43
 
 
 

ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สามารถทำรายการได้แล้วค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ