โอนเงินให้ทุกเดือน แต่ยังค้างปรากฎว่าค่าหุ้น+ค้างชำระหนึ้อีก
Posted: สมาชิกตาดำๆ Date: 2011-02-28 11:52:13
   
 

ถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วย อบต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ได้มีบุคลลากรเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯดังรายชื่อต่อไปนี้

นางสาวกิตติยาภา เหนี่ยวบุปผา เลขที่สมาชิก 043671

นางสาวเตือนใจ  ไชยโคตร เลขที่สมาชิก 044400   

นายอุดม  ทวีศรี             เลขที่สมาชิก 044401 

นางวิลาวัลย์  โสรี           เลขที่สมาชิก 044402 

          สมาชิกทั้งหมดนี้ได้โอนเงินค่าหุ้นผ่านธนาคารไปทุกเดือนทุกงวด โดยเอกสารการโอนเงินเหล่านั้นสมาชิกทุกคนได้เก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างดี แต่ปรากฎว่าสหกรณ์ยังแจ้งในใบแจ้งหนี้ว่าทุกคนมียอดค้างชำระค่าหุ้นอยู่อีก ซึ่งทางสมาชิกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินของธนาคาร เพื่อไปเคลีย์กับสหกรณ์ โดยถึงคุณก้อน แล้ว และสมาชิกก็ส่งเอกสารเคลียร์หลายต่อหลายครั้ง จนไม่รู้ว่าจะเคลียอย่างไร่ แต่สหกรณ์ก็ยังแจ้งว่าสมาชิกที่กล่าวมาก็ยังมียอดค้างค่าหุ้นอยู่อีก  อยากถามว่าเงินที่สมาชิก 4 คน นี้ โอนไปให้มันไปอยู่ไหนทำไมไม่เคลียค่าหุ้นให้ และสมาชิกทุกคนกล้าสาบานได้ว่าทุกคนไม่เคยมีประวัติเสียด้านการค้างชำระ จึงขอฝากผู้จัดการให้ติดตามเรื่องนี้ให้ด้วย เพราะสมาชิกได้ทำทุกหนทางในการเคลียร์เรื่องนี้จนเบี่อที่จะเคลีย์แล้ว

           ด้วยความเคารพ

           จากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ