การอนุมัติกู้เงินฉุกเฉิน ATM
Posted: อุไร นุ่นทอง Date: 2018-08-07 17:06:24
   
 

รหัสสมาชิก 033599 อุไร นุ่นทอง  อนุมัติวันไหนคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-08-07 17:39:22
 
 
 

สมาชิก 033599 น.ส. อุไร  นุ่นทอง

->คำขอ ประเภท ฉอ เลขที่คำขอ 61ฉอ001335 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[สมาชิกต้องชำระเงินกู้สามัญหุ้นค้ำประกันไม่น้อยกว่า 12 งวด จึงจะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้]

      > อื่น ๆ[เมื่อครบกำหนดสมาชิกต้องส่งเอกสารคำขอกู้เงินให้สหกรณ์ฯ ใหม่]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ