สอบถามเรื่องเงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: รัตนาภรณ์ อินนาค Date: 2018-08-08 13:32:12
   
 

อยากทราบผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน หมายเลขสมาชิก 019132 ขอบคุณค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-08-14 09:47:40
 
 
 

สมาชิก 019132 นาง รัตนาภรณ์  อินนาค

->คำขอ ประเภท ฉฉ เลขที่คำขอ 61ฉฉ001316 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[สมาชิกมีสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่สามารถกู้เงินฉุกเฉินได้]

      > อื่น ๆ[ตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ