กู้ฉุกเฉินได้หรือไม่
Posted: ศศิวิมล ตรีรัมย์ Date: 2018-08-08 13:36:05
   
 

สมาชิกหมายเลขทะเบียน 027836 สามารถกู้ฉุกเฉินได้ไหมคะ 

การกู้ฉุกเฉินต้องชำระไม่เกิน 6 งวด หรือ ไม่เกิน 12 งวดคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-08-14 15:42:26
 
 
 

สมาชิกมีสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่สามารถกู้เงินฉุกเฉินได้ ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ครับ

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน) 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ